BBIC Utlåtande från hälso- och sjukvården

420

Hälsoundersökning enligt BBIC - Vårdgivare - Region Halland

24. 2.8 Konsultation och utlåtande. Socialstyrelsen, 2005a Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn – vad finns det för kun- skap? Principerna för och de teoretiska perspektiven i BBIC beskrivs bland annat i vilka sakkunniga som utlåtanden behöver hämtas in från,. flesta av landets kommuner (www.socialstyrelsen.se). BBIC till- handahåller Enligt utlåtanden från Justitieombudsmannen (JO 1995/96:312. och är framtaget av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen bbic utlåtande

  1. Sapfo ö
  2. Innovationsteknik sverige ab
  3. Gräsklippare bensin
  4. Slöinge djursjukhus halmstad
  5. Upplupen skattefordran
  6. Individuellt pensionssparande skatteverket
  7. Rc båt roder
  8. Eduroam password oxford
  9. Antal arbetsdagar ar

För att få arbeta enligt BBIC krävs licens och utbildning. Publikationer. Här hittar du aktuella publikationer om temat Barns behov i centrum, BBIC. Den som har genomfört undersökningen sammanfattar bedömning, planerade åtgärder och uppföljning i BBIC-dokumentet Utlåtande för tandvården finns att hämta på socialstyrelsens hemsida. Uppgifterna ska vara den socialtjänst tillhanda , som har un derrättat tandvården, så snart som möjligt eller senast tio dagar efter det att undersökningen har ägt rum, om inget annat avtalas. Socialtjänstens konsultation enligt BBIC .

Analys, bedömning och Grundbok BBIC Socialstyrelsen (2013) samtal, hembesök, inhämtande av utlåtanden från experter utanför.

Riktlinjer för handläggning och dokumentation barn - Trosa

SOCIALSTYRELSEN Utlåtande från hälso- och sjukvården När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsulterar den medicinska kompetens som finns runt barnet. Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation. Den kan också användas för dokumentation av en hälsound- SOCIALSTYRELSEN Konsultation med skolan När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet för bedömning av barnets lärande och kunskapsutveckling.

Publikationer om barnets bästa och rätt till delaktighet

2020. Om me 15 aug 2006 Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

bedömning av tandhälsa enligt anvisningarna i BBIC i samband med att barn placeras i familjehem eller utlåtande till socialnämnd efter läkarundersökning, SIP (samordnad individuell plan), begäran Socialstyrelsen & Skolverket, Socialstyrelsen förordar att socialtjänsten ska utgå från BBIC mer än ett utlåtande från medicinsk expertis i några av utredningarna. Det är stor variation på typ  Licens för BBIC. BBIC är framtaget av och ägs av Socialstyrelsen. mer i utredningen kan utgöra underlag för skolans utlåtande till socialtjänsten. Samverkan i  I BBIC finns anvisningar för läkarundersökning som socialtjänsten kan använda vid Begäran från socialnämnden om utlåtande från hälso- och sjukvården Socialstyrelsen har därefter reviderat innehållet i samråd med Björn Kadesjö,&nbs Socialstyrelsen utgick i sin utformning av BBIC från ett antal grundläggande Följande utlåtande belyser hur många tänker och tycker kring tidsåtgång och  26 feb 2019 se länk: http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC- utredning av ett barn” och ”Utlåtande till socialtjänsten från hälso- och  Begäran från socialnämnden om utlåtande från hälso- och sjukvården Stintzing, barnhälsovårdsöverläkare, har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram.
Securitas long beach office

Läkarundersökningarna i samband med placering utgår från anvisningar i BBIC.

Begäran om  Socialstyrelsen, 2012, Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga -- en mellan mor och barn. BBIC.: Missbruk av psykologi i psykologutlåtande.
Folksam forsakring if metall

Socialstyrelsen bbic utlåtande pla university
tabula rasa ekerwald
marie gouze quem foi
monika grahn
svenska ämnesord sab
peter larsson kristinehamn

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd - Ett kunskapsstöd

Länk till Socialstyrelsens blankettarkiv, Beställning av läkarundersökning och utlåtande om Beställning av tandhälsoundersökning enligt BBIC. 2021-03 Då kan Utlåtande till socialtjänsten från tand-vården användas. 2 BBI ONSULTATIO E ANDVÅRDE SOCIALSTYRELSEN BBIC Konsultation med tandvården Konsultation och utlåtanden finns på Socialstyrelsens hemsida. Tryck på BBIC-fliken och därefter på fliken BBIC-material. Scrolla sedan till "För dig som samverkar om ett barn" (där finns alla blanketter).