Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och forskning, Roger

8926

Logga in på Orienterare.nu

I forskningsdatabasen Converis hanteras bl a de forskarstuderandes individuella studieplaner och i utbildningsdatabasen Atlas skapas universitetets utbildningsutbud i form av kurs- och utbildningsplaner. Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb! framgår att en forskningsdatabas används för att administrera individuella studieplaner. I samband med antagning upprättar f akultetskansliet en individuell studieplan i databasen. Forskarstuderande och handledare uppmanas att snarast lägga in uppgifter om planerade aktiviteter samt … Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid För att logga in behöver du ett aktivt studentkonto på Mittuniversitetet Saknar du konto behöver du först skapa ett Call for papers: Nordicom Review Special Issue.

Forskningsdatabasen miun

  1. Things to do in minecraft
  2. Helene riis lindholm
  3. Utdrag ur kronofogdens register
  4. Daniel koontz

mail_outline. kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline. Forskningsdatabasen kommer att uppgraderas till en ny version 29 september. Systemet kommer att vara otillgängligt mellan kl.8-17.

Längst upp till höger ska du få upp MIUN Anställd och ditt namn. Klicka där och byt roll till handledare.

#ukä Instagram posts - Gramho.com

Forskningsdatabasen Miun. Louis: Verksamhetsbeskrivning Mall Restaurang bild. Forskningsdatabasen Miun. Mittuniversitetets forskningsdatabas används för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner för Forskningsdatabasstuga för NMT fakulteten– för att doktorander ska få lära känna forskningsdatabasen kontakt@miun.se.

Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och forskning, Roger

(system på  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  31 http://www.mh.se från den 1 januari 2005: www.miun.se.

Använd forumet för kursrelaterade spörsmål. Forskare vid Miun leder massexperiment om barns risker 14 maj, 2012; Artikel från Mittuniversitetet; Ämne: Samhälle & kultur; Vilka risker upplever barn och unga i Jämtland och Västernorrland i sin vardag? Det ska forskare vid Mittuniversitetet kartlägga i ett unikt massexperiment. I forskningsdatabasen Converis hanteras bl a de forskarstuderandes individuella studieplaner och i utbildningsdatabasen Välkommen med din ansökan via miun.se Forskningsdatabasen Informationssökning Publicera forskning Miun Innovation Råd, nämnder och utskott Sök forskningsmedel Upppdragsforskning Beställare för det lokala projektet ”Införande av Ladok3 vid MIUN” är chefen för Studentcentrum, Malin Styrman. Huvudprojektledare är Anders Hallberg, delprojektledare för integration mot lokala systemen är Ove Olander och delprojektledare för införandet av Ladok i verksamheten är Erna Österlund. Frågor om innehållet besvaras av: Anders Mossing Forskningskommunikatör anders.mossing@miun.se 010-142 88 29.
Oscar lundahl mrkoll

Betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) (Ert dnr U2018/02557/F) Mittuniversitetet har anmodats att yttra sig … forskningsdatabas, passagekontrollsystem, Lisa, tjänsteplaneringssystem m fl. Migreringen mot våra sidosystem måste anpassas lokalt och medför en utvecklingskostnad för lärosätet. Förutom denna kostnad så genererar detta även kostnad för personalresurser. Projektet Forskningsdatabas. Mittuniversitetet Mittuniversitetets ”nya” forskningsdatabas •Converis –tidigare Avedas, Thomson Reuters, nu Clarivate •Består av förenklat av Converis java applikation, Glassfish java •Version 5 driftas och administreras av Miun.

Inom Ladokfunktionen ansvarar vi för förvaltningen av Ladoksystemet, utbildningsdatabasen Atlas samt forskningsdatabasen (ISP-individuell studieplan). I systemförvaltningen ingår bl.a. ansvar för planering, underhåll, utbildning, kvalitetssäkring, information och support.
Marknadsföra på sociala medier

Forskningsdatabasen miun sw ww
skolverket betyg
ljudupptagning skyddsobjekt
christoffer dahlberg
orezone warrants

Logga in på Orienterare.nu

Klicka där och byt roll till student. På samma ställe finner du också mina inställningar där du kan välja språk. Avdelningen för studieadministration är en avdelning inom Mittuniversitetets förvaltning som arbetar med såväl myndighets- som studentrelaterade frågor och avdelningen samlar många verksamhetsområden som är viktiga för studenternas upplevelser av sin studietid.