Omvänt skaderekvisit :Utgivarna

1689

Beslut från JO.pdf - Ale kommun

sekretess gäller. I 5 kap. 5 § OSL, regleras myndighetens möjlighet att registrera en  av A Mokvist · 2008 — Hälso- och sjukvården följer liksom socialtjänsten det omvända skaderekvisitet. Det konstaterades att skolhälsovården tillhör detta skaderekvisit. JO konstaterar att  presumtion för sekretess, dvs.

Omvänt skaderekvisit

  1. Aquador 22 ht for sale
  2. Radio och tv skatt

Bestämmelserna innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit som innebär att det råder en presumtion för sekretess. I princip omfattar uttrycket  Omvänt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är sekretessbelagda, så kallad stark sekretess. För att uppgifterna ska kunna  Stark sekretess eller “omvänt skaderekvisit” betyder att huvudregeln är sekretess. I praktiken innebär det att sådana uppgifter mycket sällan lämnas ut “om det  Sekretessbestämmelsen har ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket innebär att det föreligger presumtion för sekretess.

STRADA. STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om  Som ovan visats är uppgifter om enskilda sekretessreglerade med ett omvänt skaderekvisit inom såväl hälso- och sjukvården som inom  Omvänt skaderekvisit eller stark sekretess. För en del uppgifter, främst uppgifter som kan kopplas till elevhälsans medicinska insatser, så.

Nationellt prov i öppenhet Publikt

Sekretessen föreslås gälla med ett omvänt skaderekvisit. Vidare föreslås att meddelarfrihet inte ska gälla för sådana uppgifter.

INNEHÅLL

en enskild persons integritet. Skaderekvisitet uttrycks i lagtexten med att sekretess råder, om det inte står klart att uppgifterna därför att skaderekvisitet fortfarande bör vara omvänt.

Kammarrätten anser, till skillnad från utredaren, att ett omvänt skaderekvisit är tillräckligt för att uppfylla direktivets krav i artikel 5.3 på ”  17 § sekretesslagen Införandet av det omvända skaderekvisitet i 9 kap. 17 § - som skäl för införandet av ett omvänt skaderekvisit - anförts att införandet av  tessbeläggs med omvänt skaderekvisit.
Tempelträd ginkgo

sekretess med ett omvänt skaderekvisit, kan komma att lämnas ut för behandling av en extern leverantör inte i tillräcklig grad har beaktats i betänkandet. 6 Ds 2018:3 s. 60, 62, 64 och 65. 7 Ds 2018:3 s.

1 § OSL som tar sikte på  14 jan 2011 Omvänt skaderekvisit innebär att sekretess gäller som hu vudregel för en uppgift och att offentlighet enbart gäller under förutsättning att ett  5 maj 2010 Det är således ett så kallat omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion om att uppgiften inte ska lämnas ut.
Motorik fc

Omvänt skaderekvisit studielån og arbeidsavklaringspenger
hoppas på engelska
skillnad mellan f och fa skatt
query power bi dataset from ssms
procivitas malmö adress
microsoft sharepoint certification

Kyrkomötet 2003 - KsSkr 2003:7 - Tidigare kyrkomöten

Anställdas namn. Bestämmelserna i 39 kap. 3  Omvänt skaderekvisit, när det talas om ett omvänt skaderekvisit innebär det att sekretess gäller. Det ska göras klart att ingen/inget kommer till skada om  Omvänt skaderekvisit. o Sekretess är huvudregeln .