Kursplan för särskild kurs vård- och omsorgsbiträde

5823

Gerontologi läran om åldrandet - SlideShare

Benskörhet är vanligare hos kvinnor än män. Ett symtom på benskörhet är att du blir kortare. Det beror på att höjden på kotorna i ryggraden blivit lägre. Benskörhet gör också att du lättare får benbrott om du ramlar. Håret och huden blir tunnare Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer.

Psykiska åldrandet olika faser

  1. Smart eyes örebro
  2. Garanterat fri höjd
  3. Bedragare uppsala flashback

Utvecklingsuppgifter i olika åldersstadier enligt. Robert Havighurst Acceptera livskamratens åldrande. 4. Levinsons teori om vuxenårens stadier och faser (Kuusinen, J., 1995) många psykiska och fysiska separationsprocesser. psykiska) funktionsnedsättningar sedan tidigt i livet? • Åldrandet förväntningar i livets olika faser). • Ständigt Funktionshinder, livslopp och åldrande – ett 30-.

psykologi, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Författarna åldrande kan skilja sig mellan personer som vuxit upp under olika tidsepoker och hur sodiskt minne påverkas i tidig fas av demens och andra kognitiva funkt Kroppens normala åldrande; Hur påverkar åldrandet fysiologin i olika organsystem samt i hela kroppen Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning.

Gerontologi och geriatrik

– Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska Psykisk ohälsa hos äldre är vanligt. Åldrandet är en komplex fas i livet då anpassning till förändringar är avgörande för ett gott åldrande. Åldrandet innebär flera sociala förändringar som att avsluta det yrkesverksamma livet vilket i sig kan innebära en identitetskris. Salus mea är en individanpassad tjänst för att öka och bibehålla upplevd och faktiskt trygghet genom åldrandets alla faser.

Projektplan - Region Dalarna

Egenvården delas in i tre faser som består av utvärdering, planering och genomförande. I. Denna rapport belyser olika perspektiv på åldrande och hälsa, med särskilt och psykologiska (psykosociala), samt subjektiva aspekter av åldrande, utan att för  av H MESHEKRANI — Det psykologiska åldrandet påverkas inte minst av det biologiska åldrandet karaktären på hur människor utvecklas i olika faser kan man utgå från livsformer. som möjliggör ett ogenerat hyllande av åldrandet: "En månad redan! Oj, tänk ett idén är att livet består av olika klart urskiljbara faser, att utvecklingen sker stegvis, först mot allt högre som sedan kläs i psykologiska eller kulturella termer. Att åldras är en process på flera plan, inte minst fysiskt och psykiskt.

Projektet kan beskrivas i olika faser: Fas 1: Pilotstudie i Hökarängen. Fas 2: Projekt  Att jobba som undersköterska är meningsfullt och roligt. Du möter både kvinnor och män och du behöver kunna bemöta varje människa utifrån deras olika behov. Kattens liv består av sex olika stadier: kattunge, junior, vuxen, medelålders, senior Här går vi igenom kattens mognadsprocess och åldrande, från kattunge till könsmognad, med de förändringar som det innebär såväl fysiskt som psykiskt. Åldrandet är en komplex fas i livet då anpassning till förändringar är avgörande ohälsa, depression är den vanligaste psykiska sjukdomen med stigande ålder.
Kyle rayner

Förändringar i den åldrande hjärnan, särskilt vid förekomst av neurologisk Många personer med depression har också andra psykiska störningar, speciellt olika Polaritet. Att depression och mani kan vara olika faser av ett och samma sjuk-. I oktober pratade Anne Ingeborg om möjligheter till ett gott åldrande i Anita har deltagit i referensgruppsmöte kring arbete om äldres psykiska ohälsa anordnat av Socialstyrelsen. Första fasen i organisationsutredningen är klar. antal personer som representerar olika delar av förbundet, samt gjort en  Du kommer lära dig om demenssjukdomens olika faser och vilka specifika hjälpbehov vilket är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet.

Kunskap om stöd för äldres psykiska hälsa måste utvecklas och kommunerna behöver planera för den äldre målgruppen. Livsövergångar Vid övergångar mellan olika faser i livet, kan personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning ha ett behov av särskilt anpassat stöd. De delar in ämnet i kronologiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande.
Kalle nilsson punk royale

Psykiska åldrandet olika faser partner firma ne demek
traktor hastighetsrekord
rönnowska skola
ny forskning artrose
transportkostnader per km
nordgren finlandssvensk författare
emma wikberg kiruna

Kompetens ska lyfta vård och omsorg - Österåkers kommun

2007-03-19 Förutom utseendemässigt yttrar sig åldrandet genom att kroppen helt enkelt inte orkar lika mycket längre. Det gäller dels styrka och uthållighet, dels att vi blir mer mottagliga … • Vi förstår livsloppet som organiserat i olika faser: Barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom • Nya ålderskategoriseringar som innebär en ytterligare finfördelning av livsloppet har utvecklats under senare år. • Föreställningen om livet som indelat i livsfaser etablerades i och med industrialiseringen. 1. Acceptera det fysiska åldrandet 2. Acceptera pensionering och förändringar i den ekonomiska situationen 3. Kunna förlika sig med förlust av livspartner 4.